Digitale veiligheid IVP Dordrecht

Digitale veiligheid

Er is een toename van criminaliteit die online plaatsvindt. Inwoners zijn vaker slachtoffer van online fraude en oplichting. Bedrijven en organisaties hebben steeds meer te maken hacks, ransomware- of DDoS-aanvallen. De kans hier slachtoffer van te worden neemt toe, omdat onze afhankelijkheid van digitale diensten en services ook toeneemt. Daarnaast worden sociale media en online platformen steeds vaker gebruikt bij (het oproepen tot) het verstoren van de openbare orde.

Wat willen we bereiken?

  • Voorkomen van slachtofferschap van digitale criminaliteit.

  • Voorkomen van daderschap.

  • Verhogen van aangiftebereidheid.

  • Verkennen van de mogelijkheden om online aangejaagde orde verstoringen aan te pakken.

Cybercrime aangepast

Wat doen we al?

We nemen deel aan de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.
Deze landelijke overeenkomst is bedoeld om de weerbaarheid voor cybercriminaliteit te vergroten. In Dordrecht hebben we acties ondernomen voor de doelgroepen: ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden. We werken samen met de verschillende domeinen binnen de gemeente en maken gebruik van bestaande structuren.

We organiseren ieder jaar bijeenkomsten over digitale veiligheid voor ondernemers. Een voorbeeld hiervan zijn de cybertalks. Deze bijeenkomsten hebben aansprekende gespreksleiders, zoals misdaadjournalist Kees van der Spek. Samen met het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam bieden we cyberbuddies aan. Deze cyberbuddies worden ingezet om ondernemers maatwerkadvies te geven voor basisbescherming tegen cybercrime.

Via scholen en het jongerenwerk geven we jongeren voorlichting om hen digitaal weerbaar te maken.

We bieden cursussen aan, waarbij op eenvoudige wijze digitale vaardigheden en tegelijk de digitale weerbaarheid worden aangeleerd. Voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en ouderen, organiseren we bijeenkomsten, waarbij uitgelicht wordt wat digitale oplichting is en wat men kan doen om dit te voorkomen. We werken hierbij samen met partners als de politie en de VeiligheidsAlliantie. Een voorbeeld hiervan is het vertonen van de film ‘Echt of Nep?’ in woonzorgcomplex de Merwelanden. Ook trainen we buurtwerkers, zodat zij inwoners kunnen helpen bij het vergroten van hun digitale weerbaarheid.

Campagnes die vanuit partners, zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie en de veiligheidsalliantie, worden ontwikkeld, ondersteunen we via onze sociale media kanalen.

Wat gaan we doen?

  • We gaan gerichter doelgroepen aanspreken en betrekken bij digitale veiligheid.
  • We zetten ons aanbod wijkgericht in. Zo ontwikkelen we voor laaggeletterden een spel over digitale weerbaarheid. Dit gaat onder andere in wijkcentra en bibliotheken worden ingezet.
  • We verbinden de schakels met andere domeinen, zoals cultuur, jeugd en onderwijs. Dit om jongeren, ouderen en laaggeletterden beter te bereiken waar het gaat om voorlichting.
  • We verkennen de mogelijkheden om online aangejaagde verstoringen aan te kunnen pakken en interveniëren waar nodig.
  • We prepareren ons op digitale ontwrichting, incidenten en crises.

Wat kunnen bewoners/ ondernemers doen?

Ondernemers kunnen op onze website lezen wat zij zelf kunnen doen om online veilig te zijn. Ook onze activiteiten kondigen we hier aan. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van het aanbod van het Cybernetwerk Drechtsteden. Ondernemers die slachtoffer worden van een cyberaanval moedigen wij aan aangifte te doen bij de politie. In een folder van de politie, speciaal voor IT-specialisten, staat hoe de ondernemer informatie kan verzamelen. Dit helpt om de daders op te sporen.

Inwoners kunnen op onze website lezen hoe zij veilig online kunnen zijn. Ook op de website van de politie en de rijksoverheid staat wat mensen zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden. Wie slachtoffer wordt van online criminaliteit en fraude adviseren wij om aangifte te doen.

Bij de bibliotheek kunnen inwoners zich aanmelden voor cursussen om de digitale vaardigheden te vergroten, waarbij ook aandacht is voor de digitale weerbaarheid.

Wethouder Maarten Burggraaf

Maarten Burggraaf
wethouder wonen en mkb

“Online oplichting neemt in een razend tempo toe. Naast ouderen en
mensen die wat minder handig zijn met de computer zijn ook onder-
nemers hiervan het slachtoffer. Een ander gevaar voor bedrijven in deze tijd is dat ze, ongewild, worden meegesleept in activiteiten van criminelen.
We zien veiligheid en stabiliteit als een belangrijke publieke taak, ook op digitaal vlak. Goede informatie over de gevaren en uitdagingen van online ondernemen is cruciaal voor ondernemers. Dit pakken we daarom serieus op. Zodat ondernemers weten hoe ze verkeerde bedoelingen kunnen herkennen en hoe te handelen als ze ermee te maken krijgen. Vorig jaar en dit jaar hebben we een congres over cyberveiligheid voor ondernemers op touw gezet.”

Wethouder Maarten Burggraaf, foto Ronald van den Heerik

Maarten Burggraaf
wethouder wonen en mkb

“Online oplichting neemt in een razend tempo toe. Naast ouderen en
mensen die wat minder handig zijn met de computer zijn ook onder-
nemers hiervan het slachtoffer. Een ander gevaar voor bedrijven in deze tijd is dat ze, ongewild, worden meegesleept in activiteiten van criminelen.
We zien veiligheid en stabiliteit als een belangrijke publieke taak, ook op digitaal vlak. Goede informatie over de gevaren en uitdagingen van online ondernemen is cruciaal voor ondernemers. Dit pakken we daarom serieus op. Zodat ondernemers weten hoe ze verkeerde bedoelingen kunnen herkennen en hoe te handelen als ze ermee te maken krijgen. Vorig jaar en dit jaar hebben we een congres over cyberveiligheid voor ondernemers op touw gezet.”