Ondermijning IVP Dordrecht

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is moeilijk zichtbaar. Het speelt zich af in de luwte, maar heeft een grote impact op de rechtstaat. Het gaat bijvoorbeeld over drugshandel, het witwassen van geld, mensenhandel en -smokkel, fraude en georganiseerde hennepteelt. Criminele ondernemers zijn daarbij afhankelijk van allerlei voorzieningen in de bovenwereld. Bijvoorbeeld als het gaat om financiële dienstverleners die criminele winsten (kunnen) witwassen. Ook legale structuren worden voor illegale doeleinden gebruikt. Vaak gaat het om logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en het gebruiken van de overheid als vergunningverlener en subsidieverstrekker.
Zo raken bonafide bedrijven en burgers ongemerkt betrokken bij ondermijning.

Wat willen we bereiken?

 • Het continueren van de integrale aanpak drugshandel.
 • Het vergroten van bewustwording en weerbaarheid bij inwoners en ondernemers.
 • Het terugdringen van mensenhandel, waaronder seksuele-, criminele arbeidsuitbuiting en het vergroten van de weerbaarheid van mogelijke slachtoffers.
 • Een veiligere seksbranche.
Bedrijventerrein westelijk havengebied

Wat doen we al?

De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in onze informatiepositie. Hierdoor hebben we steeds meer beeld bij de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit die zich in Dordrecht voordoen. We werken samen met onze lokale en regionale partners en leren elkaar steeds beter en sneller vinden. Maar we werken ook samen met ondernemers. We organiseren bijeenkomsten om hen te informeren en de bewustwording te vergroten. We onderzoeken welke mogelijkheden er per branche zijn om uiteindelijk tot een weerbare en veiligere branche te komen. Zo werken we op dit moment onder andere samen met verhuurders van opslagboxen en met de autobranche.

Integrale controles voeren we samen met onze partners uit bij bedrijven, zoals horeca en detailhandel en bij onze focuspunten: vakantieparken, bedrijventerreinen en havengebieden. Crimineel vermogen, bijvoorbeeld geld of auto’s, pakken we af. Dealers van (hard)drugs krijgen na aanhouding een bestuurlijke last onder dwangsom van € 5000. Als we een hennepkwekerij of verdovende middelen in een pand aantreffen wordt het gesloten.

We houden in lokaal en regionaal verband bestuurlijk toezicht. Bij vermoedens van mensenhandel voeren we samen met onze partners controles uit. We controleren in de seksbranche zowel de vergunde als de onvergunde seksinrichtingen. Bij overtredingen treden we op, bijvoorbeeld door het pand te sluiten, een dwangsom op te leggen of een maatwerkoplossing in te zetten. We hebben een regionaal meld-, advies en registratiepunt ingericht voor slachtofferzorg en melders van (vermoedens van) jeugdprostitutie en/of mensenhandel. We monitoren de aard en omvang van mensenhandel in de regio.

Deskundigheid is belangrijk. Daarom trainen we professionals, zodat zij de diverse signalen van ondermijnende criminaliteit makkelijker en sneller kunnen herkennen en dit weten te melden. Ook wijzen we onze inwoners op de gevaren van hennepkwekerijen in hun straat. We stimuleren hen om signalen van ondermijnende criminaliteit te melden bij de politie of bij meldpunten zoals Meld Misdaad Anoniem.

Wat gaan we doen?

 • We stellen een nieuw tweejarig actieplan ondermijning op.
 • We zetten de reguliere aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, samen met onze partners voort:
  -  we blijven onze informatiepositie verder versterken;
  -  we onderzoeken of juridische instrumenten, zoals APV toepassing Wet BIBOB, verbeterd of aangevuld moeten worden en er barrièremodellen mogelijk zijn tegen ondermijnende criminaliteit;
  -  we werken meer domeinoverstijgend en integraal, waarbij ook aandacht is voor preventie en zorg;
  -  we verhogen de bewustwording, deskundigheid en meldingsbereidheid bij professionals, ondernemers en inwoners;
  -  we controleren op het Digitaal Opkopersregister om heling tegen te gaan;
  -  we werken samen met specifieke branches om hen beter in positie te brengen in hun aanpak tegen ondermijning.

 • We gaan door met de regionale samenwerking in de strijd tegen mensenhandel:
  -  we zetten in op preventie om weerbaarheid van potentiële slachtoffers te vergroten;
  -  we verbeteren de signalerings- en interventie-mogelijkheden voor slachtoffers, daders, facilitators;
  -  we zetten in op een open seksbranche om zo mensenhandel beter te bestrijden.

Resultaten 2021

Illustratie 8

Wat kunnen ondernemers/ inwoners doen?

Cameratoezicht
Wethouder Peter Heijkoop foto Ronald van den Heerik

Peter Heijkoop
wethouder financiën, werk en inkomen, armoede en schulden

“We leven in een roerige tijd. De ene crisis volgt de andere op. Na de
piek van de coronapandemie, hebben we nu te maken met hoge kosten voor bijvoorbeeld energie en onze dagelijkse boodschappen. Het is voor steeds meer mensen moeilijk het huishoudboekje rond te krijgen en het hoofd boven water te houden. Veel factoren zijn onzeker. En dat doet iets met ons algehele gevoel van veiligheid, geborgenheid en zekerheid.
Als gemeente is het onze taak om mensen die hulp nodig hebben zo goed mogelijk te helpen. Zodat zoveel mogelijk Dordtenaren zekerheid over hun bestaan hebben. In Dordrecht streven we naar gelijke kansen voor iedereen.”

Wethouder Peter Heijkoop foto Ronald van den Heerik

Peter Heijkoop
wethouder financiën, werk en inkomen, armoede en schulden

“We leven in een roerige tijd. De ene crisis volgt de andere op. Na de
piek van de coronapandemie, hebben we nu te maken met hoge kosten voor bijvoorbeeld energie en onze dagelijkse boodschappen. Het is voor steeds meer mensen moeilijk het huishoudboekje rond te krijgen en het hoofd boven water te houden. Veel factoren zijn onzeker. En dat doet iets met ons algehele gevoel van veiligheid, geborgenheid en zekerheid.
Als gemeente is het onze taak om mensen die hulp nodig hebben zo goed mogelijk te helpen. Zodat zoveel mogelijk Dordtenaren zekerheid over hun bestaan hebben. In Dordrecht streven we naar gelijke kansen voor iedereen.”