Skatejongen vrij 22151518
Illustratie 1

Een veilige
stad begint

in de wijk

Dordrecht is een prachtige stad. We hebben alles in huis om hier goed te leven. Maar hoe onze inwoners de stad beleven is voor iedereen anders. Veiligheid is daarin één van de belangrijkste fundamenten. Om een sterke, veerkrachtige en weerbare stad te zijn, spelen we in op het behouden en verstevigen van de veiligheid op de langere termijn. Dat doen wij niet alleen, we kunnen én willen onze doelen samen bereiken met inwoners, ondernemers, partners en maatschappelijke organisaties. In 2030 wil Dordrecht zijn doorgegroeid naar een stad met circa 140.000 inwoners met een bijbehorend voorzieningenniveau. Zoals we ons hard maken voor de groei van de stad, zo blijven we ook de komende jaren investeren in een stabiel, veilig en leefbaar Dordrecht.

Het motto van het politiek akkoord is: “samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht”. Een sterk Dordrecht is veerkrachtig, met weerbare inwoners en ondernemers. Er zijn veel zaken die bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Voor de een is dat de wetenschap dat de brandweer komt als er brand is. Voor de ander is dat het ‘s nachts zonder zorgen over straat kunnen. We willen dat mensen zich veilig en op hun gemak voelen in alle wijken van onze stad.

Een nieuw vierjarig plan

We gaan de komende jaren de veiligheidsaanpak nadrukkelijker vanuit de leefwereld van onze inwoners vormgeven. Deze aanpak moet zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners. Vandaar ook de titel van het plan: ‘Een veilige stad begint in de wijk’.

Bij deze aanpak betrekken we – naast onze inwoners en ondernemers – onze partners in het sociale- en fysieke domein. We hebben het dan over sleutelpartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC) ZHZ, het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ, de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ, Meld Misdaad Anoniem, handhaving, het jongerenwerk, woningcorporaties, Sociale Dienst Drechtsteden, GGZinstellingen en diverse andere jeugd- en zorginstellingen. Alleen samen kunnen we Dordrecht veiliger maken. Complexe vraagstukken kunnen we oplossen door gebruik te maken van elkaars krachten, mogelijkheden en bevoegdheden. Door slim samen te werken bereiken we meer. Op plekken waar dat nodig is, zetten we daarin een tandje bij.

“Veiligheid speelt een cruciale rol in de wijkbeleving van mensen. De komende jaren hebben we daarom extra focus op onze wijken en spelen we in op de kracht van elke wijk”, aldus Inske van der Vaart, hoofd Veiligheid bij de gemeente Dordrecht.

Naast een wijkgerichte aanpak richten wij ons met dit plan op de maatschappelijke veiligheid van de stad. Gebeurtenissen als de liquidaties van advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries laten de ontwrichtende kracht van ondermijnende criminaliteit zien. De nasleep van de coronapandemie, energiearmoede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de stikstofcrisis hebben invloed op de samenleving. Het maatschappelijk ongenoegen neemt toe en kan de stabiliteit van onze samenleving schaden. Criminele activiteiten vinden ook steeds meer digitaal plaats. Voor groepen die het vaakst slachtoffer zijn van digitale criminaliteit hebben we extra aandacht, denk aan senioren, digibeten, ondernemers en jeugdigen.

Het overgrote deel van de Dordtse jeugd doet het goed en groeit veilig, kansrijk en gezond op. Tegelijkertijd zien we dat een kleine groep jongeren (ernstig) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Jeugdcriminaliteit is de komende jaren een aandachtspunt, want een groot aantal delicten wordt gepleegd in de eigen woonomgeving. Als er bij jongeren problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn.

Voor Dordrecht en haar veiligheidspartners biedt dit Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 de aanknopingspunten om de ingeslagen weg te blijven volgen en nieuwe routes naar een veiliger stad in te slaan.

We gaan de komende jaren de veiligheidsaanpak nadrukkelijker vanuit de leefwereld van onze inwoners vormgeven. Deze aanpak moet zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners. Vandaar ook de titel van het plan: ‘Een veilige stad begint in de wijk’.

Bij deze aanpak betrekken we – naast onze inwoners en ondernemers – onze partners in het sociale- en fysieke domein. We hebben het dan over sleutelpartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC) ZHZ, het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ, de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ, Meld Misdaad Anoniem, handhaving, het jongerenwerk, woningcorporaties, Sociale Dienst Drechtsteden, GGZinstellingen en diverse andere jeugd- en zorginstellingen. Alleen samen kunnen we Dordrecht veiliger maken. Complexe vraagstukken kunnen we oplossen door gebruik te maken van elkaars krachten, mogelijkheden en bevoegdheden. Door slim samen te werken bereiken we meer. Op plekken waar dat nodig is, zetten we daarin een tandje bij.

“Veiligheid speelt een cruciale rol in de wijkbeleving van mensen. De komende jaren hebben we daarom extra focus op onze wijken en spelen we in op de kracht van elke wijk”, aldus Inske van der Vaart, hoofd Veiligheid bij de gemeente Dordrecht.

Naast een wijkgerichte aanpak richten wij ons met dit plan op de maatschappelijke veiligheid van de stad. Gebeurtenissen als de liquidaties van advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries laten de ontwrichtende kracht van ondermijnende criminaliteit zien. 

De nasleep van de coronapandemie, energiearmoede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de stikstofcrisis hebben invloed op de samenleving. Het maatschappelijk ongenoegen neemt toe en kan de stabiliteit van onze samenleving schaden. Criminele activiteiten vinden ook steeds meer digitaal plaats. Voor groepen die het vaakst slachtoffer zijn van digitale criminaliteit hebben we extra aandacht, denk aan senioren, digibeten, ondernemers en jeugdigen.

Het overgrote deel van de Dordtse jeugd doet het goed en groeit veilig, kansrijk en gezond op. Tegelijkertijd zien we dat een kleine groep jongeren (ernstig) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Jeugdcriminaliteit is de komende jaren een aandachtspunt, want een groot aantal delicten wordt gepleegd in de eigen woonomgeving. Als er bij jongeren problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn.

Voor Dordrecht en haar veiligheidspartners biedt dit Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 de aanknopingspunten om de ingeslagen weg te blijven volgen en nieuwe routes naar een veiliger stad in te slaan.

Inske groene jurk
“Veiligheid speelt een cruciale rol
in de wijkbeleving van mensen”

Inske van der Vaart
Hoofd Veiligheid