Illustratie 2

Prioriteit 1
Veilige
wijken

Jongentje bal vrij 311791265

Inleiding

Veiligheidsbeleving in een straat of wijk is de manier waarop onze inwoners, ondernemers en bezoekers veiligheid ervaren. Bijvoorbeeld bij afval op straat, overlast, incidenten met personen met onbegrepen gedrag en transport van gevaarlijke stoffen. Maar ook als het gaat om wangedrag in het verkeer en straatintimidatie. Andere vormen zijn minder zichtbaar, zoals huiselijk geweld en onvrijwillig sekswerk dat schuilgaat achter gesloten deuren. Al deze voorbeelden kunnen invloed hebben op het gevoel van veiligheid.

Als het om veiligheid gaat zijn sommige wijken, gezinnen en personen in Dordrecht kwetsbaarder dan andere. Soms hebben mensen een opeenstapeling van problemen op het gebied van wonen, werk, inkomen, opvoeding, onderwijs, leefbaarheid en gezondheid. De kwaliteit van de buitenruimte, aanwezigheid van sociale cohesie, berichtgeving in de media en maatschappelijke contexten blijken ook van grote invloed. In de wijk is duidelijk zichtbaar hoe vervlochten veiligheid is met andere thema’s. Daarom is een wijkgerichte aanpak waarin gemeente samen met bewoners, maatschappelijke partijen en (veiligheids)partners investeert in een veilige woon- en leefomgeving van cruciaal belang.

Het online Integraal Veiligheidsplan (IVP) van Dordrecht staat symbool voor een vooruitstrevende benadering om de veiligheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. Toegankelijk via een intuïtieve online interface, fungeert dit plan als een dynamisch kompas voor zowel beleidsmakers als de lokale gemeenschap, met als doel gezamenlijk te werken aan een omgeving waarin eenieder zich veilig en geborgen voelt.

In de kern omvat het IVP een breed spectrum aan veiligheidsaspecten, variërend van preventie van criminaliteit tot crisisbeheersing en handhaving van de openbare orde. Het plan is doordrenkt van het besef dat veiligheid niet enkel een verantwoordelijkheid is van overheidsinstanties, maar eerder een gedeelde inspanning vereist van alle inwoners, bedrijven en organisaties binnen Dordrecht.

Wat het IVP onderscheidt, is de mogelijkheid voor actieve betrokkenheid van burgers via het online platform. Hier krijgen inwoners de ruimte om ideeën te delen, zorgen te uiten en gezamenlijk te werken aan concrete oplossingen. Deze interactieve benadering is van onschatbare waarde en bevordert een gevoel van gemeenschap, wat cruciaal is voor een effectief veiligheidsbeleid.

Een technologisch aspect van het IVP is de integratie van gegevens en analyses. Moderne technologieën worden ingezet om trends en patronen te identificeren, waardoor een proactieve aanpak van veiligheidskwesties mogelijk wordt. Dit stelt de autoriteiten in staat om snel en gericht te reageren op veranderende omstandigheden, met maatregelen die doelgericht zijn en een daadwerkelijke impact hebben.

Het IVP is geen statisch document maar eerder een evoluerend instrument. Regelmatige updates zorgen ervoor dat het plan relevant blijft in een dynamische samenleving. Dit benadrukt Dordrechts toewijding aan het creëren van een stad die niet alleen veilig, maar ook veerkrachtig en bloeiend is. Het benadrukt de actieve rol van alle betrokkenen, waarbij elke bijdrage een bouwsteen is voor het behoud van een positieve leefomgeving in Dordrecht.

Kortom, het online Integraal Veiligheidsplan van Dordrecht is niet alleen een strategisch document, maar eerder een levendig en gemeenschapsgericht initiatief dat de kracht van samenwerking benadrukt om een veilige, welvarende en inclusieve stad te creëren.